Aktualności - M. Toruń

TRYPTYK RZYMSKI

19.03.2007
0 0 0 0
M. Toruń

Film został bardzo dobrze oceniony podczas pokazów przedpremierowych. Poniżej przedstawiamy wybrane wypowiedzi przedstawicieli Naszego Kościoła:

*„Film jest znakomity, dobrze ujmuje głębię zawartą w poemacie i pomaga zrozumieć jego treść. Powinni go zobaczyć przede wszystkim ludzie młodzi, przygotowujący się do małżeństwa, a także młodzi małżonkowie, ponieważ patrzenie oczami czystymi na miłość zostało tutaj pięknie ukazane” – Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz,*„Mam nadzieję, że nie jednemu pomoże zrozumieć to, czego jeszcze do tej pory do końca nie rozumiał albo przynajmniej obudzi dalsze zainteresowanie” – Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy

*„Przed obejrzeniem filmu wątpiłem, czy da się przełożyć słowa poematu na język filmowej animacji, a jednak twórcom się udało. Film zmusza do myślenia, ukazując w sposób bardzo dyskretny i delikatny płaszczyznę ludzkiej seksualności. Film był dla mnie wielkim wzruszeniem” – O. Leon Knabit

*„To trudne wyzwanie filmować poezję, ale może to służyć pomocą w katechizacji. Szczególnie trzecia część "Tryptyku", zatytułowana "Wzgórze w Krainie Moria", została bardzo ładnie zobrazowana” – O. Andrzej Napiórkowski, przeor klasztoru Ojców Paulinów.

ks. Paweł Danek
Biuro Promocji Kultury i Sportu
Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej
ul. Żeromskiego 5-7
43-300 Bielsko-Biała
Autor: ea
Źródło: www.torun.iap.pl